Зареждане

QT4005QT4005
Име на продукта Машинка за подстригване QT4005
Състояние USED AS SAMPLE
Марка / Производител PHILIPS
Описание Тример QT4005/16
С 32 ММ ШИРИНА НА ОСТРИЕТО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА НА БАТЕРИЯ: 60 МИН
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ: 10 ч.РАЗЛИЧНИ НАСТРОЙКИ ЗА ДЪЛЖИНА: 0, 5 ДО 10 ММ
Цена без вкл. ДДС
34.00 лв.
Цена с вкл. ДДС
40.80 лв.
Купи сега


Искате по-атрактивни цени? Обадете ни се на
0700/19-077

  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Product / View )  0.0387
Total Execution Time  0.0394
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
1,248,792 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
/product/view/41651-qt4005
  CLASS/METHOD  
product/view
  DATABASE:  site (Product:$db)   QUERIES: 23 (0.0337 )  (Hide)
0.0002   SELECT *
FROM `tree
0.0001   SELECT COUNT(*) AS `numrowsFROM `products
0.0004   SELECT *
FROM `products`
WHERE `id` = 41651 
0.0180  
        select
            product_files
.*,
            IF(
                
LOWER(SUBSTRING_INDEX(
                    
product_files.file_name,
                    
'.',
                    -
1
                
)) in ("gif","jpg","jpeg","png"),
                
"images","downloads"
                
)
             as 
type
        from product_attachments
        left join
            product_files on
                product_attachments
.file_id product_files.file_id
        where 
            
-- product_files.downloaded and
            
product_attachments.product_id 41651
        group by product_attachments
.file_id 
0.0028   select from nabla_analogs where group_id (SELECT group_id FROM `nabla_analogsWHERE product_id "41651") 
0.0002   SELECT *
FROM `tree`
WHERE `id` = 1000173 
0.0001   SELECT *
FROM `tree`
WHERE `id` = 1000173 
0.0001   SELECT *
FROM `tree`
WHERE `id` = '1000000' 
0.0001   SELECT *
FROM `tree`
WHERE `id` = '0' 
0.0001   SELECT *
FROM `tree`
WHERE `id` = 1000173 
0.0001   select from tree where parent in (1000000)
0.0001   select from tree where parent in (1000173)
0.0001   select from tree where parent in (1000820)
0.0001   select from tree where parent in (1077814)
0.0001   select from tree where parent in (1078653)
0.0001   select from tree where parent in (1079494)
0.0001   select from tree where parent in (1131773)
0.0001   select from tree where parent in (1138880)
0.0001   select from tree where parent in (1244948)
0.0017   SELECT typecount(stats_id) as FROM `statisticsWHERE product_id 41651 group by type 
0.0086   INSERT INTO `statistics(`user_id`, `product_id`, `date`, `type`, `ip`) VALUES (041651'2019-03-18 19:58:13''view''54.198.92.22') 
0.0001   SELECT FROM `currencyWHERE tag in ("EURBGN","USDBGN") order by date desc limit 3 
0.0004   SELECT CREATE_TIME as UPDATE_TIME
FROM   information_schema
.tables
WHERE  TABLE_SCHEMA 
"site"
   
AND TABLE_NAME "products" 
  HTTP HEADERS  (Show)
  SESSION DATA  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)