BG Български
Валута:
BGN (лв.)

Условия за ползване

Използване и достъп до този уеб сайт, както в България така и в международен план се осигурява от КСП-Електроникс ЕООД, както следва от условията, посочени по-долу.Тези , както и други условия могат да се променят във времето и без предупреждение, затова трябва да се проверяват редовно. Продължителната употреба на този сайт, ще се счита за приемане на новите или изменени условия.

Авторско право

Всички авторски права, търговски марки, права върху дизайн, патенти и други права на интелектуална собственост в рамките на този уебсайт принадлежат на КСП-Електроникс ЕООД Всички права запазени.Дубликати на съдържанието на този сайт е забранено (КСП-Електроникс си запазва правото да позволява  дубликати на съдържанието, ако необходимостта е за бизнес цели). Разрешението за прекопиране на данни  за лични или бизнес цели не позволява включването на материали или на част от тях.

Допълнителни условия за ползване

КСП-Електроникс - не дава гаранции за евентуални нежелани публикации или за:1. Всяка част от съдържанието на този сайт. Информацията в сайта не съдържа или подкрепя съвети или препоръки публикувани в сайта от регистрирани потребители или трети лица.2. Съдържание на всеки друг сайт, посочен или използван от хипертекстови връзки или по друг начин.  КСП-Електроник ЕООД не поддържа или  дава правото на други сайтове да копират съдържанието, нито ще има правна отговорност във връзка с някои от тях.КСП-Електроник ЕООД не гарантира, че материалите, функциите, и наличната информация на този сайт (и / или свързани с този сайт) ще бъде непрекъсната или без грешки, или че този сайт или използвания сървър са без вируси или бъгове, или че дефектите ще бъдат отстранени. Всеки потребител е отговорен за прилагането на адекватни действия и вирусни проверки.

Общи условия

 Приемане и анулиране на поръчки

Всички поръчки са предмет на приемане от КСП-Електроникс ЕООД от подходящ или одобрен агент/ служител на фирмата. Поръчки приети от КСП-Електроникс могат да бъдат отменени от клиент след писмено съгласие, само ако продуктът не се определя като неотменим или без право на връщане. КСП-Електроникс ЕООД - не приема никакви анулации, връщане или възстановяване, ако даден продукт или категория продукти е маркиран или изброени като неотменим и/ или без право на връщане.В случай на отмяна на поръчка или услуга по някаква причина, която няма да доведе до загуби за КСП-Електроникс ЕООД, ще бъдат разгледани и приети или отхвърлени в зависимост от обстоятелствата. Разумни такси за заличаване или възстановяване на поръчки, услуги, ангажимент и всички направени разходи за тях поети от КСП-Електроникс, се заплащат след това от клиента.  Поръчки не могат да бъдат отменени или разсрочени във времето, след като поръчката е направена от клиентът и е изпратена от КСП-Електроникс. КСП-Електроникс си запазва правото да определя допустими количества за продажба на избрани продукти сред клиентите си. Спецификации на продуктите и наличното количество са обект на промяна без предварително известие.

Постъпления

В КСП-Електроникс ЕООД искаме всеки клиент да се чувства щастлив всеки път, когато пазарува от нас. Следователно, ако поради някаква причина сте недоволни от покупката си, можете да я върнете при нас в оригиналният си търговски вид в рамките на 14 дни от датата на закупуване. Ако КСП-Електроникс одобри връщането, такси по спедицията се предплащат от клиента. КСП-Електроникс- няма да приема пратки с наложен платеж.При връщане на продукт закупен от КСП-Електроникс, Клиентът удостоверява, че продуктите са закупени от КСП-Електроникс -и не е имало подмяна на цялата или част от един и същ продукт от друг доставчик, дистрибутор или друг източник на продукта. Всички останали ще бъдат незабавно върнати на клиента. Връщането трябва да бъде в оригиналната опаковка, в неизползвано състояние (с изключение на дефектен). Чувствителни продукти не трябва да се отварят,освен при контролирани условия.* При рекламации- отговорност на клиента е да гарантира, че всички продукти са надеждно опаковани, етикетирани и транспортирани в съответствие с всички приложими закони и наредби (включително тези, отнасящи се до транспортирането на опасни материали). Клиентът носи отговорност за транспортните разходи, когато се завръщат предмети. КСП Електроникс-ЕООД си запазва правото да не приеме или промени на елементи, когато има несъответствия.

Как мога да върне продукта в КСП-Електроникс ЕООД?

Моля, свържете се с представител за обслужване на клиенти, или изтеглете и попълнете  Формата за връщане , след което прочете  инструкции внимателно. Посочените по-горе условия за рекламации не се прилагат на продукти без право на рекламация.

Адрес за изпращане на рекламации?

Моля, уверете се, че всички върнатите предмети са надеждно опаковани и изпратени на:КСП-Електроникс  ЕООДМладост 4, бл. 439 вх. (задната страна на блока)Пощенски код  1766България, София

ЦЕНИ

Цените, показани в каталога на сайта са обект на промяна без предупреждение. Цените могат да бъдат променяни в случай на увеличение или намаление в разходите на КСП-Електроникс ЕООД.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Клиентът се съгласява да заплати цялата нетна сума на всяка фактура от КСП-Електроникс -съгласно условията на всяка на фактура. Всички плащания трябва да се извършват във валутата фактурират по-оригинална фактура. Ако КСП-Електроникс убедително вярва, в способността на клиента да извърши дадено плащане или може то да бъде нарушено или не заплати фактура в определен срок, КСП-Електроникс може да спре доставката на всякакво ниво, докато плащането бъде извършено.

При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:

Избира желаните от него продукти,  които добавя в своята кошница като натисне бутон „BUY” (купи)срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той ги добавя в своята "кошница" ( намираща се в горната лява част на уеб сайта).В своята "Кошница" Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Продължи”);За да продължи Клиентът се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си ( ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка, и натиска бутон „Продължи”;Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане. Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката ( имейл адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.Клиентът потвърждава заявените данни от бутона „Продължи”Поръчката за покупка на стока през www.ksp-electronics.com се счита за извършена след натискане на бутона "Плащане ".При посочени непълни, неверен или грешени адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за КСП-Електроникс ЕООД, съответно не възниква задължение за нейното изпълнение.

Видове плащане:

• Кредитни карти- включват основни видове кредитни карти включително MasterCard, VISA, Diners Club и American Express.• PayPal плащания, също се приемат.

• Банкови преводи (моля, имайте предвид, че таксуваме 7 € (седем) евро за чуждестранни  банкови преводи)

КСП-Електроникс Микро Сметка

Всеки регистриран клиент получава КСП Електроникс Микро Сметка. Тази услуга позволява на нашите клиенти да се създадат виртуална КСП-Електроникс сметка, чрез която да пазаруват при нас.  Потребителят може да депозира пари в Микро Сметката си и да пазарува свободно, без да се ангажира с банкови преводи или PayPal и по този начин да спести време. Парите в микро депозита могат да бъдат използвани само в рамките на сайта или обектите на КСП-Електроникс, както за услуги така и за продукти. По този начин, потребителите могат да избегнат банкови такси. Тази услуга е подходяща и предпочитана от редовни клиенти. Всеки потребител с Микро Сметка, ще се възползват от бързо плащане, чрез просто натискане на бутона "заплащане". Освен това, всеки клиент, ще се възползва от парични отстъпки, промоции и други при зареждане на микро сметката си. Зареждането става само в обектите на КСП-Електроникс.  Ако желаете да получите повече информация за Микро Сметка моля свържете се с нашите представители за обслужване на клиенти.

Доставка

Всички разходи , извършени от КСП-Електроникс за транспортни такси и спедиторски разходи, ще бъдат заплатени от поръчителя (клиента). Всички поръчки предадени на превозвача ще се считат  за доставени на клиента и риска от загуба, ще премине към клиентите. КСП-Електроникс ще положи всички разумни усилия, за да планирате доставка възможно най-бързо, въпреки че КСП-Електроникс не носи отговорност за неизпълнение на поръчката на определена дата. Изборът на спедиторска фирма, ще бъде направен от КСП-Електроникс, освен ако няма предварителна писмена уговорка с клиента.

Гаранция

КСП-Електроникс ЕООД предлага само ограничена гаранция за различните видове продукти. Никаква друга гаранция не се приема.

Безопасност на продуктите

Продуктите са предназначени за търговска употреба. Всички наши продукти, НЕ са проектирани или предназначени за използване в ядрени съоръжения, за поддържане на живота, човешки импланти, полетни системи за контрол или всяка друга функция или употреба, която може да доведе до наранявания или повреда на имущество.

КСП-Електроникс Преглед & Feedback

Всеки отзив или мнение е важно за нас и нашето бъдеще или съществуващи клиенти. Тази информация помага на други клиенти да вземат по-информирани решения за закупуване. Ние вярваме, че нашите клиенти са в най-добра позиция да преразгледа нашите продукти и услуги. Ние ценим вашето мнение, тъй като те ще ни помогне да се подобри, както добре.

Препоръки и съвети за това как да напишете едно наистина добро мнение или коментар

Ограничения

При преразглеждане на сайта, се твърди, че някои от коментарите съдържа някое от горните ограничения, КСП-Електроникс си запазва правото да не публикува коментара и да предприеме всички необходими действия, за премахването на коментара или потребителя.Всички кометраи в сайта стават собственост на КСП-Електроникс ЕООД веднъж публикувани.Вашата лична информация няма да бъде използвана или представяна на трети лица.

 

Не намирате това, което търсите? Нека Ви помогнем. Направете запитване
Безплатна
доставка
Безплатна доставка за всички поръчки над 100лв. Безплатна междунардна доствка за всички поръки над 100€
Сигурно
разплащане
3D Сигурност на плащане с карта (Verified by Visa или Mastercard SecureCode)
Застраховка
на пратките
Застраховка, проследяване и 14 дни безплатно връщане или замяна.
Компетентен
съпорт
Използвайте онлайн чата или ни се обадете на
тел: 0700 19 077