КСП Електроникс ЕООД спечели безвъзмездно финансиране по процедурата на ЕС за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

КСП Електроникс ЕООД подписа Договор № BG16RFOP002-2.073-14683-C01 по процедурата на Европейския съюз "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", код на процедура BG16RFOP002-2.073. 

Проектът се изпълнява по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП". 

Проектът "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" цели да осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът е финансиран с 10 000 лева, от които 8500 лева европейско и 1500 лева национално съфинансиране.

Срокът на проекта е от 17.09.2020 г. до 17.12.2020 г.